NOBB åpnes opp for alle

Byggtjeneste ønsker å legge til rette for transparent digital informasjonsflyt på tvers av hele verdikjeden, og åpner derfor opp produkt- og informasjonsdatabasen NOBB for hele markedet. 

For mer informasjon og NOBB sine abonnement se Byggtjeneste.no, eller pressemeldingen Åpen NOBB.


Les mer

Byggtjeneste leder an nordisk samarbeide om produktegenskaper til bruk i BIM, handel og Software løsninger

Pressemelding: Norsk Byggtjeneste AS, Byggmaterialhandlarna AB og Rakennustietio Oy har inngått en intensjonsavtale om standardisering av produktegenskaper.


Les mer

Presentasjoner og video fra årets NOBB-konferanse

Så du noe på årets NOBB-konferanse som dine kollegaer burde hørt? Da må du lese videre


Les mer

Nye rapporter i NOBB-Kontrakt

Det er nå mulig å hente ut flere nyttige rapporter for avtaler i NOBB-Kontrakt. Dette gir brukeren bedre oversikt over avtaler og kalkulerte priser


Les mer

NOBB-konferansen 2016: NOBB er i endring

NOBB er i endring – transaksjonsdata mellom handel og leverandør består, men digitale produktdata åpner for videreutvikling i bruken av informasjonen som ligger tilgjengelig i NOBB. Med produktegenskaper når informasjonen i NOBB ut i BIM, PIM, Revit, ArchiCAD, forvaltningssystemer med mer. NOBB kan distribuere relevant informasjon til all software som ønsker å formidle og ta i bruk ulike produktdata og informasjon.

NOBB-konferansen 2016 tar digitaliseringen et steg videre og ser på optimalisering av digitale produktdata og hvordan disse endrer byggenæringen.  

Se konferansens nettside for program og påmelding: www.byggtjeneste.no/nobbkonf


Les mer