Early Bird NOBB-Konferansen 2018

Frem til 15. august får du 1000 kr i rabatt på hele konferansen inkludert festmiddag.


Les mer

Presentasjoner fra NOBB vårseminar 2018

Her finner du link til presentasjonene fra NOBB vårseminar. Vårseminarene ble arrangert i Oslo, Gardermoen, Kristiansand og Sandefjord. Engasjementet hos deltakerne var veldig bra, og vi takker for mange gode innspill til NOBBs videre utvikling. 


Les mer

NOBB vårseminar 2018

Hvordan holde seg ajour og oppdatert med de nye mulighetene, og økende krav til relevant informasjon? NOBB vårseminar gir deg den kunnskapen du trenger.

NOBB vårseminar har en praktisk inngang til bruk av produktdata. For å forstå relevansen til nye data og formater som NOBB kontinuerlig utvides med, vil vi illustrere hvordan komplette og korrekte  produktdata i NOBB brukes som byggenæringens informasjon- og datakilde i hele verdikjeden.

For dato og påmedling, les mer på Byggtjeneste: www.byggtjeneste.no/events/nobb-varseminar2018  


Les mer

ECOproduct. En vurdering av miljøegenskaper, og en database for valg av miljøvennlige byggevarer i BREEAM-NOR

BREEAM-NOR prosjekter stiller store krav til miljøvennlige byggevarer. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.


Les mer

Kjenner din markedssjef til konkurransekraften NOBB gir?

Åpen NOBB styrker konkurransekraften til leverandørene gjennom økt synlighet og kunnskap i verdikjeden. Åpen NOBB gir alle brukere av byggevarer gratis tilgang til produktinformasjon, og deler produktdata med hele verdikjeden.


Les mer