Dypdykk i NOBB Leverandør

Byggtjeneste tilbyr en serie gratis webinarer som går mer i dybden på hvordan NOBB Leverandør fungerer.

Disse webinarene henger sammen som en serie og hvert webinar har valgte tema  som blir belyst i en mer utfyllende form enn tidligere webinarer. For mer informasjon og påmelding kan du klikke på denne lenken.