NOBB leverandør plattform-oppdatering

Det ble gjennomført en oppdatering av NOBB Leverandør helgen 18. - 19. juni. Årsaken til dette var ny release av Riversand plattformen  (R2-2022) 

Den vktigste endringen som følge av releasen er forbedring av arbeidsflyter i løsningen (ny workflow engine). Dette betyr at koden for arbeidsflyter er skrevet helt om, noe som vil medføre økt stabilitet innen sending av varer til godkjenning, godkjenning av priser og oppdatering av godkjenningsstatuser.