Oppdatering av NOBB leverandør vil pågå helgen 18. - 19. juni

Helgen 18. – 19. juni vil det pågå en oppdatering av NOBB leverandør. Årsaken til dette er at Riversand kommer med en ny plattform-release (R2-2022). Dette betyr at NOBB leverandør ikke vil være tilgjengelig denne helgen.


Forbedringer
Den vktigste endringen i releasen er forbedringer innen arbeidsflyter (ny workflow engine). Dette betyr at koden for arbeidsflyter er skrevet helt om, noe som vil medføre økt stabilitet når det gjelder å sende varer til godkjenning, godkjenne priser og oppdatere godkjenningsstatuser.
 

Feil som følge av oppgraderingen
Som en følge av den nye releasen vil publiserte priser vises med en feilmelding. Merk at dette ikke har noen praktisk betydning, og kun gjelder visningen av publiserte priser i NOBB leverandør. Alle priser vil overføres til NOBB.no som normalt.

Leverandøren av Riversand (Syndigo) jobber med å rette feilen.