Kunnskapsbase med informasjon om nye NOBB leverandør

Det nærmer seg lansering av ny løsning for NOBB leverandører. All informasjon om dette ligger i vår kunnskapsbase.

I kunnskapsbasen finnes informasjon om oppstart, bruk av ny løsning, NOBBs regelverk og kurs. Du kommer inn på kunnskapsbasen ved å klikke på denne linken.

Informasjon om oppstart finnes her . Denne siden vil bli oppdatert så snart vi har endelig oppstartsdato.