Nye dokumentasjonstyper i NOBB

Det er nå opprettet syv nye dokumentasjonstyper i NOBB, knyttet til miljø.

Fire av disse vil erstatte dagens dokumentasjonstype «Breeam»:
A20 - 2012:  A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NOR
A20 - 2016:  A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR
HEA09:        HEA09 egenerklæring 2012 BREEAM-NOR          
HEA02:        HEA02 egenerklæring 2016 BREEAM-NOR
 
Dette innebærer at leverandører som har lastet opp dokumentasjon med type BREEAM i NOBB, må endre dokumentasjonstype til korrekt type egenerklæring (ref. listen ovenfor).

Last ned mal for Egendeklarasjonsskjema i Excel-format.

Leverandørene kan også benytte de tre nye dokumentasjonstypene som også dokumenterer fravær av emisjoner i innemiljø:
M1:            M1 Finnish label
EC1:          GEV Emicode EC1  
EC1-Plus:  GEV Emicode EC1 plus

De nye dokumentasjonstypene er med på eksporter fra NOBB, men vises foreløpig ikke i Excel-rapportene for media.