Nye varegrupper for vinyl og taktil merking

Vi har nå opprettet nye varegrupper for vinyl og taktil merking i NOBB. Dette er gjort i samarbeid med leverandørene og NOBB Kvalitetsforum.

De nye varegruppene og endringene av varegruppetekst er nå tilgjengelige i NOBB. Leverandørene vil innen 18. januar 2019 flytte de varene som berøres av dette til de nye varegruppene.
Både prisgivere og vareeiere må oppdatere avtalene sine i NOBB-Kontrakt dersom de blir berørt av endringene.

Tidligere varegruppestruktur for vinyl:

1580 Gulvbelegg
1580001 Vinyl
1580050 Vinyl proff

Nye og endrede varegrupper for vinyl :
1580 Gulvbelegg:
​1580001 Vinyl banevare konsument (navneendring)
1580050 Vinyl banevare prosjekt (navneendring)
1580060 Vinyl flis konsument (ny)
1580070 Vinyl flis prosjekt (ny)
1580080 Vinyl LVT konsument(flis/plank) (ny)
1580090 Vinyl LVT prosjekt(flis/plank) (ny)

Taktil merking (universell utforming) får egne varegrupper. I dag ligger disse varene spredd på ulike varegrupper.

1636 Taktil merking (universell utforming) (ny)
1636100 Taktile ledelinjer (ny)
1636200 Taktile oppmerksomhetsfelt (ny)
1636300 Taktile trappemarkeringer (ny)
1636400 Taktile skilt (ny)