Sluttfase for avvikling av Standardsortimentet på Trelast

Som tidligere varslet avvikles Standardsortiment på trelast i NOBB fra og med 12. november. Dette medfører at vareeierne nå har opprettet egne varer som erstatter Standardsortimentet. 

Her vises informasjon om planlagte aktiviteter som blir gjennomført uke 45 og 46.

Fredag 9. november

 1. Byggtjeneste flytter maskinelt alle GTIN-nr som i dag er tilknyttet Standardsortimentet hos den enkelte prisgiver, til de nye varene som erstatter Standardsortimentet.
 2. Byggtjeneste påfører pakningsklasser på de nyopprettede varene. 
 3. Byggtjeneste godkjenner varene fredag den 9. november fortløpende. De er da klare til bruk, og blir tilgjengelige på NOBB.no.
 4. Byggtjeneste sender mail til alle brukere av NOBB når alle varene er godkjente og klare til bruk. Det sendes også ut en oversikt som viser hvilke GTIN som er flyttet fra Standardsortimentet.

Mandag 12. november
Det påføres utgår-dato på alle prisgivervarer tilknyttet Standardsortimentet, samt på alle varene i Standardsortimentet. Utgår-dato settes til 16. november.
 

Annet

 1. Samsvarende/like varer fra de ulike vareeierne er registrert i samme NOBB varegrupper.
  Etter ønske fra produsentene er noen av de nye varene er flyttet til en annen varegruppe enn standardsortimentets varer. Dette gjelder faste lengder som tidligere lå i varegruppe 0502230 K-virke f-skjøt/precut og er nå flyttet til 0502100 K-virke furu/gran. Oversikt over varene dette gjelder er sendt til våre kunder.
 2. Alle vareeiere vil i løpet av inneværende uke oppdatere sine avtaler i NOBB-Kontrakt, og sende avtalene til sine kunder.
 3. Rapporten http://produktinfo.byggtjeneste.no/BTReportViewer/BTReportViewer.aspx?Report=Nye+varer+som+erstatter+Standardsortimentet viser hvilke varer som erstatter standardsortimentet hos den enkelte vareeier.
 4. Sammenslåing av vareeiere
  1. Gran Tre AS har blitt prisgiver på Gausdal Bruvoll AS sine nyopprettede varer, og har ikke opprettet egne NOBB-nr.
  2. Inn Tre AS har blitt prisgiver på Kjelstad Trelast AS sine nyopprettede varer, og har ikke opprettet egne NOBB-nr.