Presentasjoner og video fra NOBB-Konferansen 2018

NOBB-konferansen 2018 hadde fokus på hvordan produktdata skaper en fremtidig konkurransekraft for alle i bransjen. 

Byggenæringen er opptatt av standardisering og bærekraft. Strukturerte produktdata direkte fra kilden i henhold til felles standarder er helt nødvendig for at byggenæringens aktører skal kunne bruke dataene i sitt arbeide med å forbli konkurransedyktig, og evne å levere på globale ønsker om mer bærekraft.

Alle foredrag på dag 1 og foredragene før lunsj på dag 2 ble filmet slik at alle som ønsker det kan ta i bruk viktige foredrag opp mot sin egen organisasjon. Vi vet at mange lærte mye av foredragene under konferansen, og skulle ønske at flere ledere var tilstede. Derfor oppfordrer vi til å bruke opptakene aktivt internt hos din bedrift.

Klikk på denne linken for å se video av foredragene.