Varer som vil erstatte Standardsortimentet på trelast

Det er nå publisert en ny rapport som viser varene som vil erstatte dagens Standardsortiment på trelast hos den enkelte leverandør.

 

Rapporten finner du ved å klikke på denne lenken.  

Vi gjør oppmerksom på at varene til den enkelte vareeier ikke vil bli godkjent og gjort tilgjengelige på NOBB.no og i våre eksporttjenester før 24. oktober (i henhold til prosjektplan).

Merk at det kan komme enkelte justeringer på varene, samt innholdet i rapporten frem til denne datoen. GTIN-nummer vil ikke være tilgjengelig på de nye varene før 11. november, da vil GTIN bli flyttet fra prisgivers varer på eksisterende Standardsortiment.

Dersom du benytter Chrome som nettleser må du trykke på disketten oppe på verktøylinja for å se innholdet og åpne rapporten i Excel.

Forklaring
Kolonne C viser vareeiers nye NOBB-nummer.
Kolonne E viser NOBB-nummeret på vare i Standardsortimentet som utgår.