Avvikling av Standardsortimentet på Trelast

Standardsortimentet på trelast utgår i NOBB i november, og vil erstattes av nye NOBBnr hos den enkelte leverandør.

Treindustrien som er eier av Standardsortimentet har besluttet at dette skal utgå fra NOBB den 12. november i år. Dette medfører at den enkelte leverandør av trelast etter denne datoen vil benytte egne nye NOBB-nr som erstatter dagens Standardsortiment.
 
Det er viktig at alle som benytter NOBB-data forbereder seg på dette internt, og gjør de tilpasninger som må til i egne systemer.
 
Byggtjeneste har i samarbeid med Kvalitetsforum, Standardiseringsutvalget og Treindustrien utarbeidet en tidsplan som følges i dette prosjektet, se nedenfor. De viktigste tidspunktene som gjelder brukerne av NOBB er følgende:
 
13. september: Byggtjeneste gjør tilgjengelig en rapport på NOBB.no som viser leverandørenes nye varer, og hvilke NOBB-nr i Standardsortimentet de erstatter.

24. oktober: Nye varer fra leverandørene godkjennes og blir tilgjengelig på NOBB.no (godkjennes uten GTIN, GTIN flyttes senere fra utgående varer til nye varer)

25. oktober - 9. november: Vareeierne oppdaterer og sender nye avtaler på NOBB-Kontrakt til sine kunder

11. november: GTIN-nr på de nye varene gjøres tilgjengelig på NOBB.no (etter flytting fra utgående standardsortiment)

12. november: Standardsortimentet påføres utgår dato 4 dager frem i tid

Ta gjerne kontakt med Byggtjeneste dersom det er spørsmål til dette.