NOBB-konferansen 2018: Produktdata - en forutsetning for fremtidig konkurransekraft

Årets NOBB-Konferanse er skreddersydd for produsenter og vareeiere, fordi den fokuserer på hvilke produktdata vareeiere/produsenter må dekke for å være relevant for entreprenører, BIM-modeller, systemleverandører og handel. Valg av produkter i et bygg skjer ikke basert på logistikk-data, men produktets egenskaper og dokumentasjon.

Produktdata brukes forskjellig av forskjellige målgrupper under planlegging, bygging, drift. Statsbygg krever nå en digital modell av bygget. Uten tilgang til relevante digitale produktdata for arkitekt, rådgiver, entreprenør og facility management blir man diskvalifisert. Logistikk og distribusjonsdata legger til rette for transport, men det dekker ikke byggets behov for kunnskap om produktet - det krever andre produktdata.  

NOBB Konferanse 2018 har som mål å formidle behovet brukerne av produktdataene (de som planlegger, kjøper og bygger) har, til produsent og vareeier.

Relevans er nøkkelen, konkurransekraft er effekten.

Les mer og meld deg på