Presentasjoner fra NOBB vårseminar 2018

Her finner du link til presentasjonene fra NOBB vårseminar. Vårseminarene ble arrangert i Oslo, Gardermoen, Kristiansand og Sandefjord. Engasjementet hos deltakerne var veldig bra, og vi takker for mange gode innspill til NOBBs videre utvikling.