ECOproduct. En vurdering av miljøegenskaper, og en database for valg av miljøvennlige byggevarer i BREEAM-NOR

BREEAM-NOR prosjekter stiller store krav til miljøvennlige byggevarer. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

ECOproduct vurderer byggevarenes miljøegenskaper basert på miljødeklarasjonen EPD. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering. Les mer på  Byggtjeneste.no/ecoproduct.