Brev fra Byggevareindustrien er sendt ut til entreprenørene der det oppfordres til bruk av bransjens egne varedatabaser som er åpne og gratis

I et åpent brev til et stort antall entreprenører og byggherrer tar Byggevareindustrien, VA og VVS-produsentene og Rør- og elektrogrossistene i dag et oppgjør med coBuilder og den nye databasen goBIM.

- Vi hever et flagg og advarer mot det vi mener er en uheldig utvikling. Leverandører og grossister føler seg tvunget til å inngå dyre tilleggsavtaler for en databaseløsning med produktinformasjon som bransjen allerede har fritt tilgjengelig, sier Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening.

Les hele brevet her