Videreutvikling av NOBB-Kontrakt

Neste servicerelease i NOBB-Kontrakt vil bli lansert 14. august, ikke 1. juli som planlagt. Denne vil inneholde ny funksjonalitet, blant annet:

- Aktivisering av alle betingelser med én knapp for enklere vedlikehold av avtaler
- Sammenligning av avtaler skal kunne eksporteres til PDF
- Eksport av kalkulerte priser direkte til Excel
- Mulighet for innleggelse av fra-dato på øverste nivå i avtalen

I august og september vil det bli utviklet funksjonalitet som tilrettelegger for at vareeierne kan tilpasse leverandøravtalene i henhold til ny gruppestruktur, denne skal være klar 1. oktober. Mer informasjon om dette kommer!