Kompetansekurs om produktdokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS holder kurs om produktdokumentasjon, Byggevareforordningen og BREEAM-NOR sett i sammenheng med NOBB. Vi ser på hva slags dokumentasjon som er lovpålagt, hva bransjen etterspør og ulike kanaler der dokumentasjonen benyttes. Vi har med oss en storkunde som forklarer hvordan informasjonen blir brukt.Lær om Byggevareforordningen i praksis (ytelseserklæringer og CE-merking), miljødokumentasjon (BREEAM egendeklarasjon, ECOproduct - hvordan du kan tilfredsstille krav til BREEAM prosjekter) og praktisk hverdag for de som mottar din produktdokumentasjon.
Med riktig dokumentasjon får din bedrift forbedret tillit hos dine kunder, varene blir synlige i applikasjoner benyttet av arkitekter og ingeniører, og dine varer blir med i nettbutikken hos byggevarebutikkene.

Meld deg på

Målgruppe:
Kurset henvender seg til produktsjefer, tekniske sjefer, markedspersonell, masterdata-ansvarlig og NOBB-ansvarlig i din bedrift.

Kursoversikt høst 2015:

Dato Sted Tid
27. august  Stavanger 09.00 - 15.00 
4. september  Trondheim 09.00 - 15.00 
15. september  Kristiansand 09.00 - 15.00 
22. september  Sandefjord 09.00 - 15.00 
23. september Gardermoen 09.00 - 15.00 
24. september  Gardermoen 09.00 - 15.00 

Forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte

Pris: 4900,- inkl. lunsj eks mva


Program

Byggevareforordningen i praksis
- Innføring
- Harmoniserte standarder – hva betyr dette, hvilke produkter
- Ytelseserklæring – regler for utfylling, bruk av mal
- CE-merking – opplasting i NOBB
- Distribusjon av lovpålagt dokumentasjon

Miljødokumentasjon for bærekraftig bygging
- BREEAM-NOR
- Hvilke typer dokumentasjon krever BREEAM-NOR?
- Distribusjon av miljødokumentasjon
- EPD + ECOproduct vurdering og resultat
- Miljømerker (Svanen, EU Blomst)

HMS i din bedrift – CLP, sikkerhetsdatablader og stoffkartotek
- CLP-merking
- Hvilke varer skal ha sikkerhetsdatablad (SDS)
- Stoffkartotek
- Se hvordan ByggDok håndterer og forenkler
- Hvordan koble sikkerhetsdatablad og CLP til NOBB

SINTEF tekniske godkjenninger
- Hva er en teknisk godkjenning fra SINTEF?
- Hvilke byggevarer har teknisk godkjenning
- Nyhet – nye dokumentasjonstyper i NOBB
- Hvordan legge dette inn i NOBB

Hvordan blir informasjonen brukt?
- Vi får innsyn i hvordan informasjonen blir brukt
- Hvordan vil kjeder bruke informasjonen?
- Hvordan vil håndverkerne/entreprenørene kunne bruke informasjonen?

Praktiske øvelser
Praktiske øvelser med bedriften i fokus – hvor finner jeg informasjonen? Hvordan skal den tilrettelegges for NOBB, hvordan etablerer jeg den i NOBB, hvem får tilgang til informasjonen, hvordan brukes den? Når brukes den? Automatiske integrasjoner, nettbutikker?

Meld deg på