Endringer i NOBB varegruppestruktur

NOBB varegruppestruktur blir endret høsten 2015. Ny dato for konvertering til ny struktur er 29. november. 

Endringene påvirker en rekke områder som benytter NOBB-varegruppestruktur, blant annet NOBB.no, NOBB-Kontrakt og mange av våre kunders IT-systemer.

Totalt vil 361 eksisterende varegrupper bli endret, og dette utgjør 255 865 aktive artikler i NOBB (pr. 24. juni). Endringene er gruppert i to kategorier:

  • Flyttes 1:1. Dette er eksisterende varegrupper som bytter varegruppenummer (uten at innholdet påvirkes). Gjelder 276 varegrupper
  • Flyttes 1:mange. Dette er eksisterende varegrupper som splittes til flere nye varegrupper. Gjelder 85 varegrupper

Oversikt som viser hvilke aktive varer i NOBB som vil bli berørt av endringene kan lastes ned fra menyen Min Side - Rapporter på NOBB.no (krever innlogging). 

Fremdriftsplan
Alle vareeiere i NOBB har fått informasjon om endringene, og har startet jobben med kobling til ny varegruppestruktur. De nye varegruppene overføres ikke til NOBB.no før 29. november. Da trer den nye varegruppestrukturen i kraft, og erstatter dagens struktur.

NOBB-Kontrakt vil bli tilrettelagt slik at vareeierne kan tilpasse leverandøravtalene i henhold til ny gruppestruktur mellom 26. oktober og 13. november.

Følgende milepeler i prosjektet er satt:

  • Vareeierne gjennomfører endringer i varegruppestrukturen og kobler varer til ny struktur i perioden 23. juni til 30. september.
  • Brukere av NOBB mottar informasjon om endringene i varegruppestrukturen og kan forberede interne prosesser fra 26. juni
  • Vareeierne gjennomfører endringer på leverandøravtaler i NOBB Kontrakt i henhold til ny struktur – 26. oktober til 13. november.
  • Brukere med NOBB-Kontrakt kan foreta kontroll av reviderte avtaler mottatt i NOBB-Kontrakt i perioden 13. november frem til konvertering.
  • Ny gruppestruktur erstatter gammel 29. november 2015 (NOBB.no, alle eksporter og NOBB-Kontrakt)

Vi anbefaler at alle setter seg inn i konsekvensene dette har for sin bedrift. De som har integrert NOBB varegruppestruktur i egne IT-systemer bør kartlegge dette sammen med sin IT-leverandør.

Norsk Byggtjeneste AS har mobilisert egen support og har dedikert ressurser til dette prosjektet, og vår organisasjon er opplært og klar til å bistå. Vi vil også gjøre tilgjengelig flere rapporter som viser løpende status på alle varer som kobles til ny varegruppestruktur.