Pressemelding: Produktdatabaser over landegrensene

Logiq Sweden AB og Norsk Byggtjeneste AS inngår langsiktig samarbeidsavtale om koordinering av produktinformasjon over landegrensene. Gjennom digital samhandling skal samarbeidet bidra til samordning og redusert vedlikeholdsarbeid for felles leverandører.


Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB) og Logiq Sweden AB eier og forvalter tilsvarende database i Sverige (FINFO). Selskapene har ca 140 felles kunder/leverandører som etablerer og forvalter produktinformasjon i begge databasene.

Digitalt samarbeid
Begge varedatabasene inneholder alle aktuelle handelsvarer for byggenæringen i de to land. Alle produktene med tilhørende informasjon som bilder, dokumentasjon, krav og egenskaper, er søkbare.

«Vi har gjennomført analyser av datagrunnlaget i databasene og vi ser at det er stort antall artikler som er eksakt de samme uavhengig av land. Forskjellene ligger på språk og definisjoner, noe som vi har ambisjon om å samkjøre» forteller leder for NOBB; Ole Gunnar Honningsøy. «Våre kunder har etterspurt en slik løsning i en tid og vi er glade for at vi nå har kommet frem til en samarbeidsplattform som skal fungere for begge selskaper og produktdatabaser og ikke minst for våre felles kunder» sier Honningsøy.

«Et samarbeide mellom databaser er en nødvendighet for effektiv informasjonslogistikk mellom landegrenser», sier Lena Sundqvist, VD for Logiq Sweden AB. Vi innleder nå ett samarbeide som kan utvikles over tid til nytte for våre felles kunder.

For begge våre selskaper ser vi på dette samarbeidet som en meget spennende utvikling i en stadig mer digitalisert hverdag sier adm.dir Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS og adm.dir Knut Rosnes i Logiq AS. Det er på sikt aktuelt å utvikle samarbeidet inn mot andre områder.

Felles funksjonalitet
Norsk Byggevarebase (NOBB), som har mer enn 730 leverandører med til over 800.000 produkter i basen, og FINFO som har 400 leverandører med 1.200.000 produkter har startet arbeidet med samordning. Logistikkinformasjon, produkt dokumentasjon og produktbilder blir de første områdene som skal samordnes på en slik måte at innholdet i databasene skal kontrolleres og eventuelle feil skal korrigeres. På sikt vil dette medføre forbedret kvalitet samt redusert vedlikehold for leverandørene.
Samarbeidet fører til at begge organisasjoner vil utvikle sin kompetanse om struktur og tjenester i det enkelte land. Over tid vil dette medføre at også produktinformasjonen vil kunne utvikles på en felles måte.

FAKTA: FINFO og Norsk Byggevarebase (NOBB)

Norsk Byggevarebase er byggenæringens felles produkt database som eies av handel og industri i Norge.
FINFO er «navet» for produktinformasjon mellom industri og handel i Sverige. Gjennom en eksklusiv avtale med Sveriges Bygg og Jernhandlerforbund, SBJF, utvikles og forvaltes informasjonen i henhold til «Vilma standard».

For mer informasjon ta kontakt med :
Ole Gunnar Honningsøy – ogh@byggtjeneste.no
Lena Sundqvist – lena.sundqvist@finfo.se