Vedlikehold av servere og NOBB-Kontrakt

Vi vil ha noe nedetid torsdag etter kl 16.00 (08.06.2017) og helgen 10. - 11. juni

Server vedlikehold helgen 10.06 og 11.06
Pga. vedlikehold på våre servere vil NOBB vareeier ikke være tilgjengelig for registrering av varedata førstkommende helg.
Øvrige applikasjoner og tjenester vil også være utilgjengelig i korte perioder denne helgen.
 
  
NOBB Kontrakt
NOBB-Kontrakt vil ha noe nedetid etter klokken 16.00 i dag (08.06.2017).