Stor satsing på EPD-dokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS lanserer ny funksjonalitet innenfor sin satsing på produktdokumentasjon.

Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom Norsk Byggevarebase er det nå gjennomført et storstilt arbeide med å koble samtlige EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration) til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB.


EPD-Norge
EPD-Norge er Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner og ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.
Vi har i samarbeid med leverandørene i NOBB som har en godkjent EPD gjennomført en identifikasjon av produktene, sier Ole Gunnar Honningsøy som er leder av Norsk Byggevarebase. En EPD kan omfatte mange unike produkter fra en leverandør og det er veldig kompetanse krevende å få gjennomført denne sammenstilling. Men, nå er arbeidet gjennomført og gjennom NOBB vil informasjonen nå ut til alle de som bruker informasjonen, fortsetter Honningsøy.

Informasjonslogistikk
På denne måten vil også leverandørene få hjelp til å drifte og forvalte dokumentasjonsinnholdet. Det er daglig endringer i produktinnholdet i NOBB som automatisk oppdaterer informasjonsbrukerne. Produkter tas ut av produksjon og produkter kommer inn og disse endringene er veldig viktig å holde oppdatert. Denne kvalitetssikringen er unikt med NOBB og gjør at informasjonen til enhver tid er oppdatert.

Byggevareindustrien
Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening er meget positiv til at NOBB nå gjør denne jobben og kobler EPD'en til det enkelte produkt på varelinjenivå. Norsk byggevareindustri har sammen med en samlet europeisk byggevareindustri i mange år arbeidet med å fremme EPD som den bærende dokumentasjon på et produkts miljøegenskaper. At markedet nå får tilgang til EPD'en på produktnivå er et stort skritt i riktig retning, og ved at det er eierne av EPD'en (vareeierne) som vedlikeholder dette sikrer god kvalitet på data og tydelige ansvarsforhold.

Norsk Byggevarebase er Norges største bibliotek over produkter. Databasen inneholder kvalitetssikret informasjon fra mer enn 700 leverandører og mer enn 800.000 unike produkter Noen av bruksområdene er: Logistikkinformasjon – fysiske mål, vekt, volum emballasje, markedsinformasjon, produktbilder og produktdokumentasjon. Databasen brukes av mer enn 1600 bedrifter og tusenvis av brukere.

Kontakt:
Norsk Byggtjeneste AS
Ole Gunnar Honningsøy
Avdelingsleder
+4741414450
E-post: ogh@byggtjeneste.no