NOBB har passert 800 000 produkter!

NOBB passerte 800 000 unike produkter rett over nyttår, og inneholder per 1. februar hele 802 601 varer.

Utviklingen stiger i takt med nye leverandører som melder seg inn i NOBB, samtidig som spekteret av produkter stadig utvides. Figuren nedenfor viser utviklingen av antall varer fra 1995 og frem til i dag.