Nye rapporter i NOBB-Kontrakt

Det er nå mulig å hente ut flere nyttige rapporter for avtaler i NOBB-Kontrakt. Dette gir brukeren bedre oversikt over avtaler og kalkulerte priser

Det er opprettet fire nye rapporter som skal gjøre det enklere for brukeren å få full oversikt over avtaler og priser. Disse kan lastes ned fra menyen Rapporter oppe til høyre i skjermbildet i NOBB-Kontrakt.

  • Avtale i Excel-format  - Eksporterer markert avtale til et oversiktlig format. 
     
  • Alle utgåtte rabattelementer - Viser alle rabattelementer i alle avtaler som har passert til-dato i Excel
     
  • Varer uten betingelser - Viser alle varer som ikke "fanges opp" av rabatter i markert avtale i Excel, det vil si varer som ikke kan priskalkuleres.
     
  • Kalkulerte priser for valgte avtaler - Eksporterer kalkulerte priser for markert avtale til Excel. Inneholder informasjon om varegrupper og moduler, og alle priser

Rapportene kan kjøres både av vareeiere og brukere i handelen. For å eksportere kalkulerte priser må man først kalkulere priser i avtalen, dette gjøres ved å trykke på knappen Kalkuler.