NOBB-Konferansen: Digitale produktdata endrer byggenæringen

Årets NOBB-konferanse setter fokus på hvordan byggenæringen løser digital informasjonsflyt og mulighetene det gir for handel, leverandør, arkitekt og entreprenør. Byggenæringen digitaliserer seg og tar i bruk digitale produktdata som vil bidra til effektivisering av verdikjeden. 

Se konferansens nettside for program og påmelding: www.byggtjeneste.no/nobbkonf

 

Se konferansens nettside for program og påmelding: www.byggtjeneste.no/nobbkonf