Byggtjeneste gjør det enklere å finne miljømerkede byggevarer

 

Nå skal det bli det lettere for entreprenører og byggherrer å bygge miljøvennligEt nytt samarbeid mellom Norsk Byggtjeneste AS og Svanemerket gjør det enkelt å finne miljømerkede produkter i byggenæringens største produktdatabase, NOBB. 

- Vi skal samarbeide med leverandørene i NOBB for å identifisere produktene som har svanelisens, sier Ole Gunnar Honningsøy, som er leder av Norsk Byggevarebase i Byggtjeneste.

En miljømerkelisens kan omfatte mange unike produkter fra en leverandør, så det er kompetansekrevende å gjennomføre denne sammenstillingen. Målsettingen er at alle produkter i NOBB som kommer fra leverandører som har lisens fra Svanemerket skal være identifisert og merket i NOBB i løpet av 2016, fortsetter Honningsøy.

- Byggenæringen er en av bransjene som belaster miljøet aller mest. Bransjen bruker mye ressurser, energi og kjemikalier som skaper mye avfall.

Det har ikke vært lett for en entreprenør å finne informasjon om hva som er de mest miljøvennlige byggevarene, men nå blir dette mye enklere. Nå håper jeg mange bruker denne sjansen til å ta gode valg både for sitt byggeprosjekt og for fremtiden, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

 

Oppdatert og pålitelig miljøinformasjon

Byggtjeneste eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB), et verktøy som er mye brukt i næringen. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, for å gjøre det enklere å ta de beste miljøvalgene. En svanemerket byggevare har dokumentert at den ikke inneholder tilsatte miljøgifter og at den er produsert på en energieffektiv, klimasmart måte.

Byggtjeneste tilbyr tjenester og verktøy til leverandørene i byggenæringen slik at de kan levere dokumentasjon om produktene til kundene sine. Dette skjer gjennom informasjonen som er tilgjengelig i NOBB. Markedet for byggevareprodukter er svært omskiftelig: Produkter tas ut av produksjon og nye kommer inn hele tiden. Det er derfor krevende å holde seg oppdatert på alt som skjer. NOBB oppdateres daglig, og sørger for at brukerne får korrekt informasjon til enhver tid. Denne kvalitetssikringen gjør NOBB til et unikt verktøy for både leverandører og innkjøpere.

 

Fakta om Svanemerket

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke. Svanen vurderer hele produktets livssyklus og de miljøproblemer som oppstår underveis. Merket stiller strenge helse-, miljø- og kvalitetskrav og merker kun de beste produktene på markedet. Svanemerket reduserer miljøbelastningen fra forbruk, og står for bærekraftig ressursbruk, biologisk mangfold, en hverdag uten miljøgifter og fremtidens klima.

 

Fakta om Norsk Byggevarebase

Norsk Byggevarebase er Norges største bibliotek over produkter. Databasen inneholder kvalitetssikret informasjon fra mer enn 700 leverandører og mer enn 900.000 unike produkter Noen av bruksområdene er: Logistikkinformasjon – fysiske mål, vekt, volum emballasje, markedsinformasjon, produktbilder og produktdokumentasjon. Databasen brukes av mer enn 1600 bedrifter og tusenvis av brukere.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Ole Gunnar Honningsøy – ogh@byggtjeneste.no