Nå kan du distribuere digitale CLP-etiketter gjennom NOBB


Alle kjemiske stoff og stoffblandinger skal fra 1 juni 2015 
klassifiseres, merkes og emballeres (CLP) i henhold til nye regler fra Miljødirektoratet. Dette har medført etikettombytte for leverandører og produsenter, men også at de varer som selges gjennom netthandel må ha CLP-etiketten tilgjengelig for distributør.

Kort tid igjen.

Det er bare 4 måneder igjen til denne fristen går ut så det er ingen tid å miste!  

Les mer om CLP

Byggtjeneste har løst utfordringene med etikettvisningen på NOBB.no og for netthandel ved å styrke samarbeidet med EcoOnline. Nå hentes ikke bare sikkerhetsdatablad, men også CLP-etiketten fra EcoOnline. Dette forutsetter at sikkerhetsbladet er lastet opp hos EcoOnline og er påført et NOBB-nr, og at CLP er korrekt utfylt med faresymbol og de nye P/H settinger.

Sjekk dine produkter på NOBB.no i dag!

Ta kontakt med Kristine Bergendahl for videre spørsmål. kbe@byggtjeneste.no Tlf: 23 11 44 05