Norsk Byggtjeneste AS selger sin EDI-portefølje


Norsk Byggtjeneste AS selger sin EDI portefølje (bygg-e.no) til Logiq AS. Overføring av kunder til Logiq’s meldingssentral vil skje løpende fra 2. januar 2015.

Norsk Byggtjeneste AS og Logiq AS vil i samarbeid sørge for at ingen kunder får praktiske eller økonomiske ulemper ved overgangen.

- Vi har besluttet å konsentrere virksomheten om å utvikle og styrke NOBB med gode applikasjoner og tjenester for hele byggenæringen, derfor selger vi selskapets EDI-portefølje, opplyser styreleder i Norsk Byggtjeneste AS, Jon Karlsen.

- Logiq AS er en anerkjent og sentral EDI-aktør i byggebransjen, som vi er overbevist om vil ivareta våre EDI-kunder på en utmerket måte, sier Karlsen.

Både styrelederen og adm. direktør i Norsk Byggtjeneste AS, Halvard Gavelstad, mener salget og samarbeidet både vil styrke den videre utvikling av NOBB og Logiq AS, og være til det beste for alle kunder i byggenæringen.

På bilde: Fornøyd med avtalen og samarbeidet: Fra venstre (sittende) styreleder Jon Karlsen i Norsk Byggtjeneste AS og styreleder Anders Idebøen, Logiq AS. Bak fra venstre (adm. direktør Knut Rosness, Logiq AS og adm. direktør Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste AS. (Foto: Byggenæringens Mediesenter).