Oppgradering av NOBB-Kontrakt - versjon 7.20

NOBB-kontrakt har fått en oppgradering, og den nye versjonen er nå tilgjengelig. Installasjonen skjer automatisk ved oppstart av programmet.


De viktigste endringene i ny versjon er gjort for å forenkle håntering av store avtaler. Den nye versjonen har versjonsnr 7.20. Her er oversikt over hva som er endret:

  • Visning av merkenavn og vareeier i Excel-eksport av avtale
  • Filter på leverandør/prisgivernivå. Ved hjelp av denne funksjonen kan man vise, redigere og legge til rabattbetingelser på en og en leverandør.
  • Filter på merkenavn. Ved hjelp av denne funksjonen kan man vis, redigere og legge til rabattbetingelser på ett og ett merkenavn.
  • Visning av vareeiers navn på modulnivå
  • Visning av merkenavn på modulnivå
  • Rabattbetingelser og -elementer kan nå slettes via Excel-import. Slettes ved hjelp av #-tegn i kolonnen for BetingelseNavn og ElementNavn
  • Endring av tekst i heading på mail om ny tilsendt avtale.
  • Avtaletre ekspanderes til overgruppenivå ved visning av avtale
  • Vis leverandørnavn i Sendte Avtaler (kjedekontor, butikk)

For å starte NOBB-Kontrakt kan du logge deg inn på www.nobb.no, og velge Start på menyen.