Nettverksmøte 6. april for brukere av NOBB og Finfo

Det er etablert et tettere samarbeid mellom Finfo og NOBB for å forenkle vareinformasjonen for leverandører som har sitt sortiment i begge databasene. For å optimalisere vareinformasjonen på tvers av varedatabasene ble det i 2015 gjennomført en analyse for å finne ut hvilke leverandører og produkter som finnes i begge databasene. Analysen viser hva som kan gjøres for å forenkle vedlikeholdsarbeidet for den enkelte leverandør.

 

Ved å delta på dette nettverksmøtet vil du ta med deg konkrete råd og få innblikk i hva som kan forenkle ditt vedlikeholdsarbeid, som vil kunne bidra til økt effektivisering og presisjon i din vareflyt. For påmelding eller mer utfyllende informasjon, se Byggtjeneste/nettverksmøte.