Årets NOBBer 2014 ble Asak Miljøstein

Asak Miljøstein AS fikk i år utmerkelsen Årets NOBB`er som ble delt ut under NOBB-konferanse 29. oktober.

Grunnlaget for nomineringen er at bedriften har oppdatert NOBB med korrekte grunndata, samt bilder og dokumentasjon.
Ved nomineringen har det vært lagt vekt på at kandidatene har tatt til seg krav rundt standardisering, og har oppdatert NOBB i forhold til dette.
Tildelingen av prisen er godt forankret i henhold til tilbakemeldinger fra de seks kjedene som er representert i arbeidsgruppen «NOBB Kvalitetsforum».

De nominerte var:
Aaltvedt Betong AS
Södra Interiør AS
Asak Miljøstein AS
Armaturjonsson AS
Monier AS
Europrofil AS

Vinneren ble Asak Miljøstein AS

Styreformann i Norsk Byggtjeneste AS, Jon Karlsen delte ut prisen til Anita Olsen fra Asak Miljøstein AS med følgende begrunnelse:

  • Vinneren får prisen som årets NOBBer fordi de har vist stor endringsvilje og lagt mye arbeid i å oppnå ett komplett NOBB-register
  • Dette arbeidet har medført store endringer internt i bedriften og har forenklet kundenes kjøps- og salgsprosesser betraktelig
  • Årets vinner bruker NOBB-kontrakt, har god dekning på bilder og dokumentasjon og bruker EDI
  • Årets vinner har gjennomført et strategisk løft i hele organisasjonen, og fortjener derfor utmerkelsen som årets NOBBer

Byggtjeneste gratulerer Asak Miljøstein AS med utmerkelsen, dette var vel fortjent!