Prisendringer i NOBB

I forbindelse med at mange leverandører har nye priser gjeldende fra 1. april, minner vi om fristen for oppdatering av priser i NOBB som er 20. februar.

På bakgrunn av dette har vi gjort noen justeringer i NOBB programvare.

NOBB Vareeier

Det er lagt ut en ny versjon av NOBB Vareeier (28. jan). Her er det gjort noen mindre justeringer

  • Ved endring av eksisterende priser over 20% legges det melding i importloggen (for de som importerer priser fra Excel).
    NB! Sjekk loggen hver gang etter en prisimport.
  • Det er lagt inn sperre for å legge inn priser over 5 MNOK. Dette er gjort for å unngå tastefeil.

NOBB-Kontrakt for handelen

Det er lagt ut en ny versjon av NOBB-Kontrakt (28. jan), der det er gjort en rettelse på godkjenning av innkommende avtaler. Endringen er gjort for å unngå problemer dersom man har to aktive avtaler fra samme leverandør.