Byggevarekjedene venter sterk vekst i digital handel

De store byggevarekjedene forventer økt digital handel og satser for fullt på å ta i bruk digital informasjon for å effektivisere egne driftsprosesser. Sammen med Norsk Byggtjeneste AS og GS1 Norway har kjedene utviklet et spesialdesignet kompetansekurs for sine leverandører.

- Et banebrytende samarbeid hvor vi i felleskap har utviklet kompetansekurs med praktisk bruk av grunndatainformasjon og elektronisk samhandling ispedd temaer som endringsledelse og fremtidig utvikling, sier avd. sjef Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste AS. - I tillegg til grunndata-informasjon vil også utveksling av oppdatert produktdokumentasjon bidra til at dette når ut til enda flere aktører i byggenæringen.

Inviterer til økt digital samhandling
Byggevarekjedene har i flere år arbeidet med effektiviseringstiltak og kvalitetssikring av grunndata.
 - Gjennom dette fellesinitiativet forteller de nå sine leverandører hvordan de selv bruker informasjonen og hvorfor kvaliteten på informasjonen er så viktig. Samtidig inviterer kjedene leverandører til økt digital samhandling til begge parters beste, opplyser Honningsøy.

Kursstart i mai
Allerede i slutten av mai inviteres det til kursstart i GS1 Smart Centre på Bryn i Oslo.
Det er GS1 Norway, en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som utvikler, vedlikeholder
og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over.

Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Byggtjeneste AS er Norges største formidler av byggeregler og byggevaredata. Selskapet tilbyr unike informasjonsprodukter gjennom Norges største produktinformasjons system (NOBB) til byggenæringen.