Endring av NOBB varegruppestruktur

Prosjektet med endring av NOBB Varegruppestruktur nærmer seg sluttfasen. Bakgrunnen for disse endringene er ønske fra handelen om en bedre struktur enn dagens, og ble vedtatt av Standardiseringsutvalget i juni 2015.

Dette er en oppsummering av de viktigste punktene for videre fremdrift:

  1. NOBB Vareeier stenges for oppdateringer fra og med 19. november til og med 1. desember. Dette innebærer at ingen får gjort endringer eller registrert nye varer i denne perioden.
  2. Alle eksporter fra NOBB.no og web services stoppes etter 20. november.
  3. NOBB-Kontrakt for vareeiere og brukere (handelen) stenges søndag 22. november klokken 20.00, og åpnes 2. desember.
  4. NOBB.no stenges ved konvertering av varegrupper 26. november til 2. desember
  5. Det finnes rapporter på NOBB.no som viser hvilke varer som er flyttet til nye varegrupper, se Min Side - Rapporter (krever pålogging)
  6. Fra og med 2. desember er NOBB i normal drift, på ny varegruppestruktur.

Ta gjerne kontakt med Byggtjeneste kundesenter ved spørsmål på support@nobb.no eller telefon 2311 4470.