Leverandøravtalene i NOBB-Kontrakt er konvertert

Vi har nå konvertert leverandørenes avtaler i NOBB-Kontrakt til ny varegruppestruktur. Leverandørene kan nå kvalitetssikre og godkjenne avtalene til sine kunder.

Avtalene som er konvertert vises under ny fane "Migrerte" på venstre side av skjermbildet. Se informasjon og brukerveiledning som er sendt på e-post. Vi ber alle leverandører om å starte med kvalitetssikreing av de konverterte avtalene snarest mulig.

Sending av avtaler til kunder kan gjøres i slutten av uke 45. Det blir sendt mail fra oss når dette er på plass i løsningen.