NOBB.no

Norges beste kilde til kvalitetssikrede produktdata

NOBB er byggenæringens felles informasjons- og produktportal. Her finner du alle relevante produktdata om varer som omsettes eller benyttes i byggenæringen – i en strukturert og standardisert form.  

Med NOBB har du tilgang til produktdata for over 800 000 kvalitetssikrede varer, på ett og samme sted. 

NOBB inneholder et bredt spekter av produktdata som varedetaljer, logistikkdata, markedsinformasjon, miljødata, tekniske egenskaper, dokumentasjon og produktbilder. Alle data kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger ved hjelp av moderne tjenester for eksport.

Les mer om NOBB her: https://byggtjeneste.no/norsk-byggevarebase/