NOBB Kontrakt

Et verktøy for digitale rabattavtaler mellom leverandørene og handelen

NOBB Kontrakt sikrer at rabatter og priser blir som avtalt mellom selger og kjøper. Ved hjelp av NOBB Kontrakt beregnes korrekte innkjøpspriser raskt og effektivt på et stort antall varer.

NOBB Kontrakt gir besparelser både for handel og leverandør, og forenkler prosessene ved prisoppdateringer. Oversiktlige rabattavtaler kombinert med oppdatering av NOBB-priser gjør det enkelt å ha full kontroll på priser i eget vareregister.

Ved bruk av NOBB Kontrakt får man god oversikt over gjeldende avtaler, med rabattavtaler som er strukturert i forhold til NOBB varegruppestruktur.

Les mer på https://byggtjeneste.no/nobb-kontrakt/