NOBB Kontrakt

NOBB-Kontrakt er et effektiviserende verktøy for registrering og vedlikehold av leverandøravtaler for vareeiere og aktører i handelen.

NOBB-Kontrakt gir total oversikt over gjeldende rabattbetingelser fra leverandørene. Som butikk eller kjede kan man effektivt kalkulere og oppdatere priser samt sikre at man har korrekte priser i eget system. Dette gir store besparelser innen vedlikehold av eget vareregister samt at man er sikret korrekt pris.

I NOBB-Kontrakt kobles rabatter og betingelser til strukturen i NOBB. Dette danner korrekt kalkulasjonsgrunnlag og effektiviserer prosessene rundt oppdatering av priser.

Som leverandør kan man som registrere sine avtaler med handelsleddet, og sende disse elektronisk til den enkelte (kjede eller butikk). Dette er et viktig ledd i leveransen til kunden, og forenkler prosessene for dine kunder ved endringer i avtale.