NOBB API

Byggtjeneste tilbyr tjenester for integrasjon mellom kundens systemer og NOBB. Dette muliggjør effektive rutiner for oppdatering både for leverandører og brukere av NOBB-data.

Med NOBB Integrasjon automatiseres flyten av data ut og inn fra NOBB. Da er du alltid sikker på at innholdet du benytter er oppdatert. Dette gir korrekte data og mindre rom for feil.

Produktdata inn til NOBB-databasen
Du kan benytte eksisterende produktdata i ditt eget system til å oppdatere NOBB-databasen. Integrasjonen gir sømløs dataoverføring, men noen forutsetninger må på plass. Automatisert opprettelse og vedlikehold av data i NOBB forutsetter at din systemleverandør har utviklet en integrasjonsløsning som kommuniserer via NOBB Connect API til NOBB Leverandør.

Produktdata ut fra NOBB-databasen
NOBB-databasen er bransjestandarden for produktdata i byggenæringen. Mange aktører henter data fra NOBB for å oppdatere sine tjenester. Dataene benyttes som grunnlag for byggevarebutikkenes masterdata, kalkulasjonsverktøy for innkjøp, PIM-systemer for publisering til nettbutikker og andre relevante programvarer i byggenæringen. 

Les mer på https://byggtjeneste.no/nobb-integrasjon/