NOBB API

Byggtjeneste tilbyr tjenester som legger til rette for integrasjon mellom kundens systemer og NOBB. Dette muliggjør effektive rutiner for oppdatering av eget vareregister, og nedlasting av bilder, dokumentasjon og produktegenskaper.

Overføring av data kan gå sømløst mellom eget datasystem og NOBB. NOBB er allerede godt integrert i mange dataløsninger som benyttes hos våre kunder. Under finner du en overordnet beskrivelse av tilgjengelige tjenester. 


Eksport av grunndata fra NOBB

Byggtjeneste tilbyr tjenester for automatisk nedlasting/oppdatering av grunndata fra NOBB til kundens systemer. Denne tjenesten returnerer grunndata i JSON- og XML-format, som er delt opp varer, priser, moduler m.m.. 

 

Bilder og dokumentasjon fra NOBB
Bilder og dokumentasjon kan hentes fra NOBB via en egen webservice. Tjenesten returnerer linker til bilder og dokumentasjon for ulike kriterier. Dette kan være NOBB-nummer eller GTIN-nummer.
 

Import av vareinformasjon til NOBB
Byggtjeneste jobber med å utvikle en helt ny løsning for leverandører i NOBB. Her vil det komme tjenester for automatisk overføring av vareinformasjon til NOBB fra leverandørens eget system. Mer informasjon kommer.

 

Trenger du mer informasjon? Les mer på byggtjeneste.no


Detaljerte tekniske beskrivelser for NOBB Integrasjon kan fås ved å kontakte Byggtjeneste på telefon 23 11 44 70 eller e-post support@nobb.no