Byggtjeneste Portalen

Digital portal for regelverk og miljøvurderinger

Byggtjeneste Portalen er en unik samling av flere tjenester som dekker regleverket og miljødokumentasjon for alle som jobber i byggenæringen. Byggtjeneste Portalen effektiviserer arbeidsprosessene om du jobber med beslutninger som krever kunnskap innen milljø, regelverk og dokumentasjon.

Du kan lese mer om Byggtjeneste Portalen på https://byggtjeneste.no/byggtjeneste-portalen/