Byggtjeneste Portalen

Med et mobilt, enkelt og intuitivt brukergrensesnitt er Byggtjeneste Portalen det beste kunnskapssystemet og oppslagsverket i byggenæringen, en løsning for alle involverte i hele byggeprosessen.

Byggtjeneste Portalen inneholder komplett regelverk og praktiske veiledninger, kommentarer til plan- og bygningsloven og aktuelle sektorlover for hele byggenæringen - fra arealplanlegging til ferdig bygg. I tillegg inneholder Byggtjeneste Portalen miljødatabasen ECOproduct og Byggkatalogen integrert med NOBB-varedata. Behovstilpasset varslingstjeneste ved endringer i regelverket. Alt innhold er søkbart og presentert på en oversiktlig måte, og alle endringer som er foretatt i de ulike paragrafer vises enkelt og tydelig.
 

Prøv Byggtjeneste Portalen gratis i 14 dager!

 

Byggenormserien:

Et komplett oppslagsverk over relevante lover, forskrifter og veiledninger for plan- og byggesaker inkludert søkbart historisk arkiv som går tilbake til lov om bygningsvesenet fra 1924. I tillegg finnes en komplett serie med temaveiledninger fra Direktoratet for byggkvalitet, rundskriv fra departementene samt produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.

 

Planserien:

Inneholder fyldige kommentarer og emner fra alle sektorlover med tilknytning til plandelen i plan- og bygningsloven. Fyldig omtale av 20 sentrale lover og kort omtale av ytterligere 12 lover som berøres innenfor ulike virkeområder i plansammenheng. Planserien benyttes hovedsakelig av arealplanleggere i kommunene og landskapsarkitekter.

 

Pbl for praktikere:

Pbl for praktikere gir en inngående veiledning i plan- og bygningslovens innhold, både utfyllende kommentarer og aktuelle emner. Dette produktet skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og orientering mot konkrete problemstillinger.

 

Byggkatalogen (NOBB-søk):

Byggkatalogen er ett oppslagsverk hvor vi har alle typer dokumentasjon fra mer enn 400 000 byggevarer fra nesten 800 produsenter og importører, hentet fra Norsk Byggevarebase (NOBB). Her finner man HMS- og FDV-dokumentasjon, i tillegg publiseres øvrig relevant dokumentasjon knyttet til varen, f.eks. tekniske godkjenninger, sertifikater, monteringsanvisninger, produktbilder og/eller miljøbilder.

 

ECOproduct (miljøvurdering på byggevarer):

ECOproduct er en beregningsmetode som er utviklet i et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og flere sentrale aktører i bransjen, hvor Byggtjeneste drifter databasen. Metoden vurderer og dokumenterer byggevarenes faktiske miljøbelastning på en enkel og oversiktlig måte (vugge til port + transport), og sammenligner produkter med samme bruksområder. Det stilles krav til inneklima, innhold av helse og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt.