GRAN 48X148 JUST T2/C24 7M F-SKJØT


Justert skurlast precut fingerskjøt K-virke benyttes til stendere,takbjelker,sperrer og bjelkelag, samt til prod.av limtre og takstoler. C18,C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dim. til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalif.personell og i h.h. til norsk standard. Det henv.til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. K-virke lev.i fall. lengder, dvs at lengd.varierer. NS-merket er et kv.stempel, og garanterer at kravene i gjeld. norsk std. for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell styrkesortering i NS-EN 14081-4. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonsmateriale også i fleretasjes hus. Se www.trefokus.no

Pak.klasse
Enhet
Består av
GTIN
F-PAK
STK
1,0000 STK
7070666128359
Høyde
0,048 m
Bredde
0,148 m
Lengde
7,000 m
Volum
0,050 m³
Vekt
23,273 kg
Minste bestillingsantall
Fra-dato
03.03.2009
Til-dato
PAK
70,0000 STK
Høyde
 m
Bredde
 m
Lengde
 m
Volum
 m³
Vekt
 kg
Minste bestillingsantall
Fra-dato
21.12.2022
Til-dato
Prisenhet
STK
NOBB.no - Versjon: 9.3.653.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss