FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24


Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag, samt til produksjon av limtre og takstoler. C18,C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. Forøvrig vises henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. Konstruksjonsvirke leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. Impregneringen bidrar til at konstruksjonsvirket får økt levetid, derfor anbefales det til utendørs anvendelse, f.eks terrasser. NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldene norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081er oppfylt

: EC012347
Treslag Furu
Modifisert -
Modifiseringsmetode Kjemisk
Foredlingsmetode -
Med rette kanter -
Med bark -
Tykkelse 48 mm
Bredde 148 mm
Lengde -
Overflatebearbeiding -
Antall bearbeidede sider -
Overflatebehandling -
Malingsmetode -
Lagtykkelse -
Miljøsertifisering -
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 -
Holdbarhetsklasse -
Fasthetsklasse C24
NWPC Trebeskyttelsesklasse ihenhold til EN 351-1 og EN 335-1 NTR / AB
Bruksklasse i henhold til EN 351-1 -
CE-merket -
Graderingsregler i henhold til EN 1611-1 -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 Trykkimpregnert klasse AB
Produktfordel 2 Styrkesortert
Produktfordel 3 God motstand mot råte
Produktfordel 4 Krever lite vedlikehold
Produktfordel 5 PEFC- sertifisert
Serienavn K-virke
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.678.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss