GRAN 48X148 K-VIRKE C24


Konstruksjonsvirke C24 gran 48x148


Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag, samt til produksjon av limtre og takstoler. C24 er den vanligste styrkeklassen. Det brukes også C14 til ikke bærende vegger. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Sintefs byggdetaljblader. NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no Regelverk for maskinell styrkesortering i NS-EN 14081. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonsmateriale også i fleretasjes hus. Les mer på www.trefokus.no.

: EC012347
Treslag Gran
Modifisert -
Modifiseringsmetode -
Foredlingsmetode -
Med rette kanter -
Med bark -
Tykkelse 48 mm
Bredde 148 mm
Lengde -
Overflatebearbeiding -
Antall bearbeidede sider 4
Overflatebehandling Ubehandlet
Malingsmetode -
Lagtykkelse -
Miljøsertifisering PEFC
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 D
Holdbarhetsklasse 4
Fasthetsklasse C24
NWPC Trebeskyttelsesklasse ihenhold til EN 351-1 og EN 335-1 -
Bruksklasse i henhold til EN 351-1 UC 2
CE-merket Ja
Graderingsregler i henhold til EN 1611-1 -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 Styrkesortert
Produktfordel 2 Nordisk virke
Produktfordel 3 Lav vekt i forhold til sin styrke
Produktfordel 4 FSC og PEFC sertifisert
Produktfordel 5 -
Serienavn -
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.689.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss