FURU 48X148 CUIMP K-VIRKE C24


Konstruks.virke brukes til stendere, takbjel., sperrer og bjelkelag, samt prod.av limtre og takstoler. C18, C24 og C30 er vanligste styrkekl. Valg av dim. til konstr. og løsn.gjøres av kval.person.og i hht. norsk std. Det henv.forøvr.til bjelkelagstab.og Byggforsk Sintefs byggdet.bld. K-virke lev.i fall. lengder, dvs.lengdene varierer. Impregn.bidrar til at k-virke får økt levetid, derfor anb.det til utendørs anv., f.eks terrasser. NS-merket er et kval.stempel, og garanterer at kravene i gjeld.norsk std.for styrkesort.NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell styrkesort.i NS-EN 14081-4. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstr.mat. også i fleretg.hus. Se www.trefokus.no

: EC012347
Treslag -
Modifisert -
Modifiseringsmetode -
Foredlingsmetode -
Med rette kanter -
Med bark -
Tykkelse -
Bredde -
Lengde -
Overflatebearbeiding -
Antall bearbeidede sider -
Overflatebehandling -
Malingsmetode -
Lagtykkelse -
Miljøsertifisering -
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 -
Holdbarhetsklasse -
Fasthetsklasse -
NWPC Trebeskyttelsesklasse ihenhold til EN 351-1 og EN 335-1 -
Bruksklasse i henhold til EN 351-1 -
CE-merket -
Graderingsregler i henhold til EN 1611-1 -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 -
Produktfordel 2 -
Produktfordel 3 -
Produktfordel 4 -
Produktfordel 5 -
Serienavn -
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.678.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss