VÅTROMSPL XPS 30MM L2500 JACKON

600X2500X030 JACKON


Fuktsikker plate som underlag for fliser. monteres direkte på bindingsverk eller mur-/betongvegg.

Leverandør: 
: EC003143
Lengde -
Bredde -
Tykkelse -
Vekt -
Kant langside -
Kant kortside -
Farge, synlig side -
Egnet for veggmontering -
Egnet for gulv -
Egnet for himling -
Egnet for våtrom -
Med isolasjon -
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Egnet som plate for overflatebehandling -
Perforert -
Med dekorativ finish -
Blyinnsats -
Bøybar -
Egnet for brannbeskyttelse av bærende konstruksjon -
Skrufast -
Utendørsbruk -
Egnet for strålebeskyttelse -
Fabrikksbøyd plate -
Fiberforsterket kjerne -
Fiberarmert duk -
Typebetegnelse A i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse D i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse E i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse F i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse H i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse I i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse P i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse R i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse GM i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-H1 i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-H2 i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-I i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-F i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-R i henhold til EN 15283-1 -
Varmeledningsevne i henhold til EN 12664 -
Lufttetthet materiale i henhold til NS EN 12114 -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 -
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 -
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 -
Brannteknisk klassifisering i henhold til EN 13501-2 -
Gjeldende harmonisert EN standard -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 -
Produktfordel 2 -
Produktfordel 3 -
Produktfordel 4 -
Produktfordel 5 -
Serienavn -
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.479.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss