GRAN 48X148 JUST T2/C24 7M F-SKJØT


Justert skurlast precut fingerskjøt K-virke benyttes til stendere,takbjelker,sperrer og bjelkelag, samt til prod.av limtre og takstoler. C18,C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dim. til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalif.personell og i h.h. til norsk standard. Det henv.til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. K-virke lev.i fall. lengder, dvs at lengd.varierer. NS-merket er et kv.stempel, og garanterer at kravene i gjeld. norsk std. for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell styrkesortering i NS-EN 14081-4. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonsmateriale også i fleretasjes hus. Se www.trefokus.no

: EC012347
Treslag -
Modifisert -
Modifiseringsmetode -
Foredlingsmetode -
Med rette kanter -
Med bark -
Tykkelse -
Bredde -
Lengde -
Overflatebearbeiding -
Antall bearbeidede sider -
Overflatebehandling -
Malingsmetode -
Lagtykkelse -
Miljøsertifisering -
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 -
Holdbarhetsklasse -
Fasthetsklasse -
NWPC Trebeskyttelsesklasse ihenhold til EN 351-1 og EN 335-1 -
Bruksklasse i henhold til EN 351-1 -
CE-merket -
Graderingsregler i henhold til EN 1611-1 -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 -
Produktfordel 2 -
Produktfordel 3 -
Produktfordel 4 -
Produktfordel 5 -
Serienavn -
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.653.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss