SÅLEBLOKK VARTDAL 260X1200X470MM


Soleblokk høgde 260 x bredde 470 x lengde 1200 mm. (Betong bredde 320 mm.) Soleblokk brukast ved dårlege grunnforhold der det krevst større fundamentbreidde. Byggjegrunn Lastoverføringa frå ringmuren til grunnen og eventuelt behov for å bruke støypt sole under elementa ved fundamentering på lite fast byggjegrunn, må vurderast i høve til den aktuelle belastinga og bereevna til grunnen.

Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 God isolasjonsevne
Produktfordel 2 Ferdig behandla utvendig
Produktfordel 3 Enkel og  rask montering
Produktfordel 4 Ferdige hjørneløysingar
Produktfordel 5 Lågt varmetap
Serienavn VSE26
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.573.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss