GIPSPL STD 1200X2400X12,5 NORGIPS

STANDARD FORPAKNING


Norgips Standard Gipsplate 1200x2400x12,5 mm


Norgips Standard brukes til innvendig kledning til nybygg og reabilitering. Platen benyttes i konstruksjoner som har brann - og lyd krav. Den sparkles og overflatebehandles, for å oppnå en slett overflate.

: EC003143
Lengde 2400 mm
Bredde 1200 mm
Tykkelse 12,5 mm
Vekt -
Kant langside -
Kant kortside -
Farge, synlig side -
Egnet for veggmontering -
Egnet for gulv -
Egnet for himling -
Egnet for våtrom -
Med isolasjon -
Brannbeskyttelsesbehandlet -
Egnet som plate for overflatebehandling -
Perforert -
Med dekorativ finish -
Blyinnsats -
Bøybar -
Egnet for brannbeskyttelse av bærende konstruksjon -
Skrufast -
Utendørsbruk -
Egnet for strålebeskyttelse -
Fabrikksbøyd plate -
Fiberforsterket kjerne -
Fiberarmert duk -
Typebetegnelse A i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse D i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse E i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse F i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse H i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse I i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse P i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse R i henhold til EN 520 -
Typebetegnelse GM i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-H1 i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-H2 i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-I i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-F i henhold til EN 15283-1 -
Typebetegnelse GM-R i henhold til EN 15283-1 -
Varmeledningsevne i henhold til EN 12664 -
Lufttetthet materiale i henhold til NS EN 12114 -
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 A2
Euro-røykutviklingsklasse i henhold til EN 13501-1 s1
Euro-klasse for flammende dråper/partikler i henhold til EN 13501-1 d0
Brannteknisk klassifisering i henhold til EN 13501-2 -
Gjeldende harmonisert EN standard -
Markedsrettede tekster
Produktfordel 1 Brannsikker
Produktfordel 2 Lydisolerende
Produktfordel 3 Allergi vennlig
Produktfordel 4 Gipsplate
Produktfordel 5 vegger og tak
Serienavn Norgips Standard
Modellnavn -
NOBB.no - Versjon: 9.3.653.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss