GRAN 48X148 JUST T2/C24 7M F-SKJØT


Justert skurlast precut fingerskjøt K-virke benyttes til stendere,takbjelker,sperrer og bjelkelag, samt til prod.av limtre og takstoler. C18,C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dim. til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalif.personell og i h.h. til norsk standard. Det henv.til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. K-virke lev.i fall. lengder, dvs at lengd.varierer. NS-merket er et kv.stempel, og garanterer at kravene i gjeld. norsk std. for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på www.trelastkontrollen.no Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell styrkesortering i NS-EN 14081-4. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonsmateriale også i fleretasjes hus. Se www.trefokus.no

TUN info
Tun nummer n/a
Tun varetekst n/a
FINFO info
FINFO nummer n/a
FINFO varetekst n/a
Spesialavgifter
 
Varegruppe
UNSPSC-nr versjon 18 30103601
Transportmerking
 
Emballasjemerking
 
Holdbarhet
 
Annen vareinformasjon
Opprinnelsesland
NOBB.no - Versjon: 9.3.653.2 - Norsk Byggtjeneste - Kontakt oss