NOBB API

Byggtjeneste tilbyr tjenester som legger til rette for integrasjon mellom kundens systemer og NOBB. Dette muliggjør effektive rutiner for oppdatering av eget vareregister, og nedlasting av bilder, dokumentasjon og produktegenskaper.

Overføring av data kan gå sømløst mellom eget datasystem og NOBB. NOBB er allerede godt integrert i mange dataløsninger som benyttes hos våre kunder. Under finner du en overordnet beskrivelse av tilgjengelige tjenester. 


Eksport av grunndata fra NOBB

Byggtjeneste tilbyr tjenester for automatisk nedlasting/oppdatering av grunndata fra NOBB til kundens systemer. Denne tjenesten returnerer grunndata i XML-format, som er delt opp varer, priser, moduler m.m.. 

 

Bilder og dokumentasjon fra NOBB
Bilder og dokumentasjon kan hentes fra NOBB via en egen webservice. Tjenesten returnerer linker til bilder og dokumentasjon for ulike kriterier. Dette kan være NOBB-nummer, GTIN eller NRF-nummer.
 

Import av grunndata til NOBB
Byggtjeneste jobber med å utvikle en helt ny tjeneste for automatisk overføring av vareinformasjon (vare, pris, modul) til NOBB fra leverandørens eget system. Mer informasjon kommer.


Import av bilder og dokumentasjon til NOBB
Byggtjeneste tilbyr en tjeneste som legger til rette for sømløs overføring av bilder og dokumentasjon fra leverandør til NOBB. Tjenesten baserer seg på en filoverføring til NOBB som automatisk oppretter bilde/dokumentasjon og kobler til vare/modul basert på NOBB-nummer eller leverandørens varenummer.


Detaljerte beskrivelser for disse tjenestene kan fås ved å kontakte Byggtjeneste på telefon 23 11 44 70 eller e-post support@nobb.no